سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان مدارس حوزه علمیه خارج از کشور  
تدوینگر کتب 
1376/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجلات پژوهشی دانشگاه 
داور مقالات 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه اصفهان 
مدیر گروه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
شورای اجرائی انتخابات 
----- 
 
 
اجرایی 
همکاری 
شورای علما شهر قم 
عضو 
1376/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه اصفهان  
داور مقالات علمی 
 
 
مشاوره 
همکاری 
مجلات پژوهشی دانشگاه  
داور مقالات علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه پیام نور اصفهان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی